Skatteklimat

Skattetrycket genom tiderna – så mycket betalade du förr i tiden

Även om Sverige fortfarande har ett högt skattetryck har det gått ner något under 2000-talet, men skattetrycket har faktiskt inte alltid varit så högt i Sverige. Därför tänkte vi på Taxclimate.com nu titta på Sveriges historiska skattetryck och orsaken till varför det har ökat så pass mycket som det har gjort.

Historiskt skattetryck fram till 1932

År 1901 var det svenska skattetrycket inte högre än 7,3 % vilket var extremt lågt. 1913 lades grunden för dagens sociallagstiftning då folkpensionen infördes och i början av första världskriget (år 1914) infördes en progressiv värnskatt som då var en slags krigsskatt som höginkomsttagare fick betala. Värnskatten användes för att skydda rikets säkerhet. I början av första världskriget var skattetrycket på 7,8 % och år 1922 var det på 13,6 % för att sedan sjunka igen.

Sociala reformer och krig ökar skattetrycket (1932 – 1959)

1932 vann socialdemokraterna makten och en mängd sociala reformer påbörjades, vilket naturligtvis påverkade skattetrycket. Progressionen på inkomstskatten, förmögenhetsskatten och arvskatten ökade för att utjämna de ekonomiska skillnaderna i Sverige.

Under andra världskriget avstannade reformerna men nu ökade utgifterna istället för krigsberedskap, höjda socialbidrag och rabatter på livsmedel, vilket bland annat bekostades med värnskatt, höjda inkomstskatter och en omsättningsskatt (föregångaren till dagens moms).

Efter andra världskriget fortsatte reformerna och barnbidraget blev allmänt, en nioårig skola infördes liksom en obligatorisk sjukförsäkring. Allt det här gjorde att skattetrycket i slutet av 50-talet hade hamnat på 24,7 % vilket fortfarande var lägre än OECD-genomsnittet.

Världens högsta skattetryck

Skattetrycket fortsatte att öka i Sverige i stort sett oavbrutet fram till år 1978 då skattetrycket var på 46,9 %. År 1976 förlorade Socialdemokraterna makten för första gången sedan 1932 (bortsett från ett kort avbrott på drygt 3 månader 1936) vilket sänkte skattetrycket minimalt under något år, men året efter att Socialdemokraterna kom tillbaka till makten (1982) ökade skattetrycket igen och år 1987 hade vi världens kanske högsta skattetryck på 51,5 %. Skattetrycket blev sedan något lägre i början av 90-talet när socialdemokraterna inte regerade, vilket förändrades när de valdes fram igen år 1994.

Lägre skattetryck idag

Sedan 2006 har skattetrycket succesivt blivit lägre i Sverige under Fredrik Reinfeldts koalitionsregering (bland annat på grund av jobbskatteavdragen) och år 2013 var skattetrycket på 44.5 % vilket förvisso var lite högre än året innan då det ”bara” var på 44 %, vilket är det lägsta skattetrycket sedan 1975.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *