Inflationsmålet

I Sverige har vi ett inflationsmål som är satt av Riksbanken och målet är att vi ska ha en inflation på 2 % årligen. Om inflationen passerar 2 % försöker man dämpa den, t ex genom att höja styrräntan, och om inflationen är lägre än 2 % försöker man få fart på den genom att bland annat sänka styrräntan. Idag (i början av 2016) har vi en låg inflation och det är en stor anledning till att vi har en rekordlåg styrränta för närvarande.

Varför inflationsmål?

Varför har Riksbanken inflationsmål? Och varför försöker man idag öka inflationen? Är det inte bra att priserna inte går upp så snabbt i Sverige?

Det är inte bara Sverige som har ett inflationsmål på 2 %, många centralbanker i världen har samma mål eftersom en stabil inflation på 2 % anses vara bra för ekonomin, så om Sverige lyckas hålla sig runt denna procentsats skapar det trovärdighet för landet. Taxclimate.com ska visa dig varför det är så.

Nackdelen med hög inflation

  • Om inflationen är hög blir de svenska företagens produktionskostnader högre vilket är negativt för exportföretagen eftersom det gör deras produkter dyrare. Det är inte bra för Sverige.
  • En hög inflation är sällan stabil utan varierar ofta kraftigt så länge den är hög. Det gör att osäkerheten bland företagen (även bland utländska företag som handlar med Sverige) blir stor och det gör det svårt för företagen att planera sin verksamhet. Det blir svårt att planera vad man ska sätta för prislapp på produkterna för att gå med vinst och man har ingen aning om hur mycket lönerna och andra kostnader i företaget kommer att öka.
  • En hög inflation gör även att krediterna blir dyrare eftersom Riksbanken försöker få ner inflationen genom att höja styrräntan. Det gör det dyrt för företagen att göra nya investeringar och det hämmar produktiviteten i landet.
  • Det blir mindre lönsamt att spara pengar även om räntan är hög eftersom pengarna hela tiden blir mindre värda.

Nackdelen med låg inflation

Om Sverige har en mycket låg inflation finns det risk för att landet till slut hamnar i en deflation och det innebär att prisnivån i Sverige  sjunker vilket gör pengarna mer värda. Det kanske låter bra men det är det inte. När man befinner sig i en deflation, eller har en låg inflation, kan följande problem uppstå:

  • Ökad skuldbörda hos hushållen. Under en deflation, eller en låg inflation, är krediträntorna mycket låga eftersom Riksbanken sänkt styrräntan i sitt försök att få upp inflationen. Det gör att folk lånar mer pengar än normalt och den dag räntan går upp igen kan det vålla stora problem för de svenska hushållen. Det är det som håller på att ske nu 2016.
  • Företagen blir återhållsamma. Ju mer prisnivån förväntas falla desto högre avkastning krävs för att företagens investeringar ska bli lönsamma. Det här gör att många företag väntar med sina investeringar vilket i sin tur förvärrar inflationsnedgången.

Mer information om inflationsmålet och varför det inte är bra med en för hög eller för låg inflation hittar du på Riksbankens hemsida.