Skatteklimat

Så ser skattetrycket ut i Sverige jämfört med övriga världen

Sverige är ökänt för sitt höga skattetryck. 2011 hade Sverige världens näst högsta skattetryck med sina 44.5 % medan Danmark låg högst upp på skattetryckstoppen med ett skattetryck på 48.1 %. Men Sverige behåller fortfarande sitt världsrekord från 1990 då vi hade ett skattetryck på 52.3 %.

Vad är skattetryck?

Skattetryck är ett mått på hur stor andel av ett samhälles ekonomi som består av skatter, det vill säga hur stor andel av ett lands BNP som består av skatter och sociala avgifter. Vi ska ge ett exempel. Om ett land har en BNP på 1000 miljarder och staten får en skatteintäkt på 400 miljarder är skattetrycket 40 %. 2011 hade Sverige en BNP på 3500 miljarder.

Varför har Sverige ett så högt skattetryck?


Sverige har under årtionden byggt upp ett välfärdsamhälle som har ett starkt socialt skyddsnät, nästan gratis sjukvård, gratis utbildning och så vidare. Sånt här kostar pengar och det finansieras framförallt med skattemedel. Det är därför skattetrycket är så högt.

Men om vi tittar tillbaka i tiden ser vi att Sverige inte alltid har haft ett så högt skattetryck. I början av 1900-talet hade Sverige ett skattetryck på 7.6 % och i början på 60-talet låg skattetrycket på cirka 30 %. Sedan ökade skattetrycket rejält ända fram till 90-talet i och med att det svenska välfärdsamhället byggdes ut och samhällsapparaten växte.

De kraftiga höjningarna av arbetsgivaravgifterna bidrog också till det höga skattetrycket. Under 2000-talet har skattrycket emellertid börjat sjunka och är nu alltså nere under 45 %.

Skattetrycket i världen

De 10 länder som hade högst skattetryck inom OECD år 2011 (i fallande ordning) är Danmark, Sverige, Frankrike, Belgien, Finland, Norge, Italien, Österrike, Nederländerna och Luxemburg. Det Europiska land inom OECD som hade lägst skattetryck var Irland med sina 27.6 % om vi bortser från Turkiet som hade ett skattetryck på 25 %. Om vi tittar på OECD-länderna runt om i världen så hade USA ett skattetryck på 25.1 %, Canada 32 %, Australien 25,6 %, Sydkorea 25.9 %, Chile 21.4 % och Mexico som hade OECD:s lägsta skattetryck på 18.8 %.

Så här såg det internationella skattetrycket ut år 2012

LandProcent
Danmark48.6
Frankrike45.0
Belgien44.6
Finland44.0
Sverige42.8
Italien42.6
Österrike42.5
Norge40.8
Luxemburg39.3
Ungern38.9
Slovenien36.8
Tyskland36.7
Nederländerna*36.3
Island35.5
Tjeckien34.1
OECD34.1
Grekland33.5
Portugal33.4
Storbritannien32.9
Spanien32.6
Nya Zeeland32.1
Polen*32.1
Estland31.8
Kanada30.6
Israel30.5
Slovakien29.6
Japan*29.5
Turkiet29.3
Irland28.3
Australien*27.3
Schweiz27.1
USA25.4
Sydkorea24.3
Chile20.2
Mexiko19.7

Källa: http://www.oecd.org/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *