Skip links

Arbetsgivaravgiften består av sociala avgifter och en särskild löneavgift som arbetsgivaren betalar för sina anställda utöver deras lön.  Även om arbetsgivaravgiften heter som den gör är det snarare en slags skatt eftersom den baseras på hur mycket din anställde tjänar. Idag ligger är den generella arbetsgivaravgiften på 31,42  % av den anställdes lön. Om han eller hon tjänar 20 000 kr måste arbetsgivaren alltså betala 6284 kr till staten utöver den lön som betalas ut.

Arbetsgivarsavgifter och egenavgifter 2015

FöddArbetsgivaravgiftEgenavgifter
1937 eller tidigare0%0%
1938-194910.21%10.21%
1950-198831.42%28.97%
1989 eller senare15.49%14.89%

Nu ska Taxclimate.com titta lite närmare på vad arbetsgivaravgiften går till.

Vad går arbetsgivaravgiften till?

Dina så kallade egenavgifter, som är inbakade i arbetsgivaravgiften, används för att finansiera det svenska socialförsäkringssystemet med ett enda undantag: den allmänna löneavgiften som enbart hamnar i statskassan utan att vara öronmärkt. Övriga avgifter (eller snarare skatter) bekostar pensionssystemet, sjukförsäkringssystemet, föräldraförsäkringen och så vidare.

Här ser du vad som ingår i arbetsgivaravgiften samt hur stor procentuell andel av lönen som går till respektive avgift:

 

Det här består arbetsgivaravgiften avAndel av lön 2015

Ålderspensionsavgift10,21%
Efterlevandepensionsavgift1,17%
Sjukförsäkringsavgift4,35%
Föräldraförsäkringsavgift2,60%
Arbetsskadeavgift0,30%
Arbetsmarknadsavgift2,64%
Allmän löneavgift10,15%
Summa31,42%

Källa: http://www.skatteverket.se/

Lägre arbetsgivaravgift för vissa åldersgrupper

Arbetsgivaren får år 2015 betala mindre i arbetsgivaravgift om den anställde är:

  • Född innan 1937. Då behöver arbetsgivaren inte betala någon arbetsgivaravgift alls.
  • Född 1938 – 1949. Då betalar arbetsgivaren bara 10,21 % i pensionsavgift. Anledningen till det är arbetsgivaren ska lockas att behålla den personal som har passerat 65 år eftersom äldre numera uppmuntras att arbeta längre.
  • Född 1989 eller senare. Då betalas bara 15,49 % i arbetsgivaravgift och anledningen till det är att arbetsgivare ska lockas att anställda yngre eftersom ungdomsarbetslösheten för närvarande är stor i det här landet.

Historiska arbetsgivaravgifter

Historiskt sett var arbetsgivaravgifterna inte alls höga innan 1970-talet. I början av detta decennium var de bara på 11,90 % för att succesivt öka till rekordnivån på 38,97 % år 1990. När den borgliga regeringen med Carl Bildt i spetsen kom till makten år 1991 sänktes den drastiskt och har sedan dess aldrig nått de riktigt extrema nivåerna igen. Sedan 2010 har arbetsgivaravgiften legat kvar på 31,42 % som du kan se i diagrammet nedan.

ÅrArbetsgivaravgifter

197011.90
197113.32
197213.47
197315.57
197419.82
197524.27
197628.28
197732.15
197831.12
197931.12
198032.45
198132.45
198232.45
198332.45
198432.45
198533.46
198636.45
198737.08
198837.07
198937.47
199038.97
199138.02
199234.83
199331.00
199431.36
199532.86
199633.06
199732.92
199833.03
199933.06
200032.92
200132.82
200232.82
200332.82
200432.70
200532.46
200632.28
200732.42
200832.42
200931.42
201031.42
201131.42
201231.42
201331.42
201431.42
201531.42