Skip links

Arbetsgivaravgiften består av sociala avgifter och en särskild löneavgift som arbetsgivaren betalar för sina anställda utöver deras lön.  Även om arbetsgivaravgiften heter som den gör är det snarare en slags skatt eftersom den baseras på hur mycket din anställde tjänar. Idag ligger är den generella arbetsgivaravgiften på 31,42  % av den anställdes lön. Om han eller hon tjänar 20 000 kr måste arbetsgivaren alltså betala 6284 kr till staten utöver den lön som betalas ut.

Arbetsgivarsavgifter och egenavgifter 2015

Född Arbetsgivaravgift Egenavgifter
1937 eller tidigare 0% 0%
1938-1949 10.21% 10.21%
1950-1988 31.42% 28.97%
1989 eller senare 15.49% 14.89%

Nu ska Taxclimate.com titta lite närmare på vad arbetsgivaravgiften går till.

Vad går arbetsgivaravgiften till?

Dina så kallade egenavgifter, som är inbakade i arbetsgivaravgiften, används för att finansiera det svenska socialförsäkringssystemet med ett enda undantag: den allmänna löneavgiften som enbart hamnar i statskassan utan att vara öronmärkt. Övriga avgifter (eller snarare skatter) bekostar pensionssystemet, sjukförsäkringssystemet, föräldraförsäkringen och så vidare.

Här ser du vad som ingår i arbetsgivaravgiften samt hur stor procentuell andel av lönen som går till respektive avgift:

 

Det här består arbetsgivaravgiften avAndel av lön 2015

Ålderspensionsavgift 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 1,17%
Sjukförsäkringsavgift 4,35%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60%
Arbetsskadeavgift 0,30%
Arbetsmarknadsavgift 2,64%
Allmän löneavgift 10,15%
Summa 31,42%

Källa: http://www.skatteverket.se/

Lägre arbetsgivaravgift för vissa åldersgrupper

Arbetsgivaren får år 2015 betala mindre i arbetsgivaravgift om den anställde är:

  • Född innan 1937. Då behöver arbetsgivaren inte betala någon arbetsgivaravgift alls.
  • Född 1938 – 1949. Då betalar arbetsgivaren bara 10,21 % i pensionsavgift. Anledningen till det är arbetsgivaren ska lockas att behålla den personal som har passerat 65 år eftersom äldre numera uppmuntras att arbeta längre.
  • Född 1989 eller senare. Då betalas bara 15,49 % i arbetsgivaravgift och anledningen till det är att arbetsgivare ska lockas att anställda yngre eftersom ungdomsarbetslösheten för närvarande är stor i det här landet.

Historiska arbetsgivaravgifter

Historiskt sett var arbetsgivaravgifterna inte alls höga innan 1970-talet. I början av detta decennium var de bara på 11,90 % för att succesivt öka till rekordnivån på 38,97 % år 1990. När den borgliga regeringen med Carl Bildt i spetsen kom till makten år 1991 sänktes den drastiskt och har sedan dess aldrig nått de riktigt extrema nivåerna igen. Sedan 2010 har arbetsgivaravgiften legat kvar på 31,42 % som du kan se i diagrammet nedan.

ÅrArbetsgivaravgifter

1970 11.90
1971 13.32
1972 13.47
1973 15.57
1974 19.82
1975 24.27
1976 28.28
1977 32.15
1978 31.12
1979 31.12
1980 32.45
1981 32.45
1982 32.45
1983 32.45
1984 32.45
1985 33.46
1986 36.45
1987 37.08
1988 37.07
1989 37.47
1990 38.97
1991 38.02
1992 34.83
1993 31.00
1994 31.36
1995 32.86
1996 33.06
1997 32.92
1998 33.03
1999 33.06
2000 32.92
2001 32.82
2002 32.82
2003 32.82
2004 32.70
2005 32.46
2006 32.28
2007 32.42
2008 32.42
2009 31.42
2010 31.42
2011 31.42
2012 31.42
2013 31.42
2014 31.42
2015 31.42