Skip links

Moms

Moms (mervärdesskatt) är den skatt som vi alla betalar när vi köper en vara eller en tjänst, det gäller såväl privatpersoner som företag samt myndigheter, föreningar och organisationer. Momsen är i första hand en konsumtionsskatt men eftersom även företagen måste betala moms när de köper in varor och tjänster till sin produktion klassas det även som en slags produktionsskatt, trots att de får dra av denna moms från den moms de får in när de säljer sina produkter.

Sveriges momssatser

I Sverige har vi 3 olika momssatser: 6, 12 och 25 %, men 25 % är absolut vanligast vilket betyder att du oftast betalar 200 kr i skatt för varje tusenlapp du handlar för. En produkt som från början kostar 800 kr säljs ju för 1000 kr eftersom 25 % i moms av 800 kr är 200 kr.

Vanliga produkter med 6 % i moms

 • Tidningar och tidskrifter, till exempel dagstidningar, veckotidningar, serietidningar, magasin och hobbytidningar.
 • Böcker inklusive målarböcker för barn, ritböcker, bilderböcker och notböcker samt häften, broschyrer och liknande.
 • Inrikes resor med flyg, tåg, buss, taxi mm.

Vanliga produkter med 12 % i moms

Det är bara livsmedel som har en moms på 12 %. Det som räknas som livsmedel är alla ämnen och produkter som ämnas att förtäras av människor, inklusive godis, tuggummi, läsk, snacks, glass och andra godsaker. Det finns emellertid flera undantag, till exempel läkemedel, tobak, alkoholhaltiga drycker och kranvatten.

25 % i moms

Alla icke-momsbefriade produkter som inte passar in i ovanstående kategorier är belagda med 25 procents moms, vilket även gäller för vissa produkter som ligger nära ovanstående produkter, såsom e-böcker, e-tidningar, almanackor, anteckningsböcker och djurfoder. Alkoholhaltiga drycker har också 25 procents moms men är också belagt med en punktskatt.

Momsbefriade produkter

Här kommer några exempel på vanliga momsbefriade produkter.

 • Sjukvård, tandvård, social omsorg, receptbelagda läkemedel och läkemedel som säljs till sjukhus.
 • Utbildning inom ramen för grundskola, gymnasium och högskola samt studieförbundens studiecirklar.
 • Bank-, finansierings- och försäkringstjänster.
 • Flygresor utomlands om bolagets säte ligger utanför Sverige.
 • Lotteri, betting och liknande.

Punktskatter

Punktskatt är en slags konsumtionsskatt som bara tas ut på några få utvalda produkter i syfte att påverka konsumtionen i en viss riktning. Man skulle kunna säga att det överlag är en slags straffskatt för dig som vill köpa något staten egentligen inte vill att du ska köpa. Så här ser punktskatterna ut:

 • Alkoholskatt som syftar att minska alkoholkonsumtionen i Sverige.
 • Tobaksskatt som syftar att få folk att sluta röka och snusa.
 • Skatt på vägtrafik som syftar att få folk att åka kommunalt istället, för miljöns skull.
 • Energi- och koldioxidskatten utgör mer än hälften av de intäkter staten får in i punktskatter (62,3 miljarder år 2014). Denna punktskatt inkluderar både energiskatt och koldioxidskatt på bensin och olja samt en mängd andra skatter som syftar till att få folk att bli mer miljövänliga och dra in mer pengar till staten.
 • Övriga punktskatter på bland annat energi & miljö.

Läs mer om punktskatter här.