Skip links

Skatt för enskild firma

Den som har en enskild firma har ingen lön utan lever bara på vinsten och därför är det bara vinsten som beskattas. Vinsten är alla dina intäkter minus dina kostnader, alltså allt du har tjänat efter att alla avdrag inom företaget är gjorda. Så här ser beskattningen ut i praktiken:

  • Anta att du har fakturerat dina kunder med 80 000 kr, då får du in 100 000 kr på grund av den moms som läggs till på dina fakturor, såvida momsen är på 25 % vilket är vanligast, men 20 000 kr av de 100 000 kr du får in är egentligen inte dina pengar utan den svenska statens. Du får emellertid dra av den moms du själv betalt när du har köpt varor och tjänster till ditt företag.
  • Av de 80 000 kr du har kvar betalar du ungefär 40 % i skatt och sociala avgifter och då har du 48 000 kr kvar. Du kan emellertid dra av upp till 25 % av dina egenavgifter när du deklarerar, men i princip får du behålla 48 % av det du har fått in i ditt företag om man räknar in momsen, annars handlar det 60 % efter moms.

På starta-enskildfirma.se kan du läsa mer om hur enskild firma beskattas och få assistans att starta firman och sköta bokföringen.

Skatter för aktiebolag

  • I ett aktiebolag betalar man en bolagsskatt på 22 % på företagets vinst vilket är rekordlågt för att vara i Sverige och det ligger faktiskt strax under EU-snittet. Det innebär att om ditt aktiebolag gör en vinst på 1 000 000 kr får du 780 000 kr över.
  • Om du vill dela ut hela vinsten (för att göra det enkelt) måste du emellertid skatta ytterligare 30 % i vinstskatt eftersom utdelningar räknas som inkomst av kapital, då får du och dina delägare 546 000 kr kvar vilket innebär att du/ni har betalat 45,4 % i skatt.
  • Tänkt på att du som aktiebolagsägare även tar ut en lön som beskattas precis som vilken lön som helst. Då får ditt företag betala en arbetsgivaravgift (31,2 %) på din lön och sedan skattar du som en vanlig privatperson på lönen. Det här innebär att i slutänden kan du och ditt företag få skatta en bra bit över 50 % för det. Det är det här som gör Sverige till ett ganska ofördelaktigt land att driva bolag i även om själva bolagsskatten är relativt låg. På Malta, till exempel, betalar man betydligt lägre skatt på sin lön och bolaget betalar bara 10 % i arbetsgivaravgift, det blir en stor skillnad både på lång och kort sikt.