Skip links

Det belopp du som anställd skattar på din lön är förmodligen den enskilt största utgift du har vid sidan av din boendekostnad. I Sverige skattar vi ovanligt mycket på våra löner trots att skatten minskat stegvis sedan jobbskatteavdraget infördes år 2007. Taxclimate.com tycker därför att det kan vara på sin plats att visa var denna skatt hamnar samt visa hur stora de olika delarna är.

Det här påverkar din inkomstskatt

  • Hur mycket du tjänar. Eftersom vi har en progressiv skatt i det här landet betalar du mer procentuellt om du börjar tjäna mer.
  • Vilken kommun du bor i eftersom kommunalskatten ser olika ut i olika kommuner. Skattesatserna kan även skilja sig åt inom kommunen.
  • Hur gammal du är.
  • Om du är med i Svenska kyrkan eller inte.
  • Hur stora avdrag du får göra i deklarationen.

Dessa skatter får du betala på din lön

  1. Kommunal- och landstingsskatt. Sveriges lägsta kommunalskatt (inklusive landstingsskatt) år 2015 har Vellinge Kommun (29,19 %) och den högsta har Dorotea Kommun (34,70 %).
  2. Avgift till Svenska Kyrkan om du är med i den samt begravningsavgift. Kyrkoavgiften brukar vara på någon tiondels procent och begravningsavgiften runt 1 % men det skiljer sig också från kommun till kommun.
  3. Skatt till staten. Hur mycket staten får beror på hur mycket du tjänar. Ju mer du tjänar desto större del av skatten får staten.
  4. Ålderspension, 18,5 % av din pensionsgrundande inkomst.

Exempel på total löneskatt inkomstår 2015

LöneinkomstTotal skattProcent
100 000 kr12 869 kr13 %
300 000 kr68 033 kr23 %
500 000 kr141 684 kr28 %
1 000 000 kr421 274 kr42 %

 

Fotnot: Beräkningarna har hämtats från Skatteverket och utgår från den genomsnittliga kommunalskattesatsen på 31,99 % och begravningsavgift på 0,22 %. Observera att jobbskatteavdraget påverkar denna beräkning.

Hur mycket får jag tjäna utan att skatta?

2015 får du tjäna upp till 18 824 kr utan att skatta på pengarna. Om du t ex är student som sommarjobbar och vet att du inte kommer att tjäna mer än denna summa under hela året ska du fylla i blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” och visa upp den för arbetsgivaren så att de inte drar någon preliminärskatt från din lön.