Skip links

Hur fungerar skatteavdrag för företag?

Att driva företag är stimulerande och utvecklande men ibland kan det dock vara mycket att tänka på. Bland annat vilka skatteavdrag som är möjliga att göra. Man vill inte gärna missa något avdrag eller råka göra ett orimligt avdrag bara för att man inte riktigt har koll på läget.

I ett företag finns det massvis med avdragsgilla kostnader, betydligt fler än det vanligtvis brukar finnas för privatpersoner. Grundregeln för att ett företag ska få göra ett avdrag är att en kostnad med syftet att företaget ska bringa inkomster ligger till grund och det är Skatteverket som avgör vad som är avdragsgills och inte. Med en sådan regel i åtanke kan det ju faktiskt bli ganska mycket som är avdragsgillt i en verksamhet, men det är alltså viktigt att utgiften har en tydlig relation till verksamheten i företaget.

Vi ska nu titta lite närmare på vilka de vanligaste skatteavdragen som kan göras för företag är.

Representation

När ett företag visar sitt ansikte utåt under omständigheter som kan vara både externa och interna så kan det räknas som representation. Om utgifterna har en direkt koppling med företagets verksamhet så beviljar Skatteverket avdraget. Till exempel kan det vara motiverat med avdrag om det handlar om en ren affärsförhandling. Måltider, teaterbiljetter och greenfee för golfspel är ytterligare exempel.

Vad gäller intern representation kan det vara avdragsgillt med utgifter för exempelvis, musikunderhållning, måltider och hyra för lokal i samband med en personalfest. Både intern och extern representation är avdragsgill för samma belopp. Man bör dock ha i åtanke att det alltid är lättare att göra skatteavdrag för representation i ett aktiebolag. 

Inventarier

Det kan finnas mängder med nödvändiga inventarier i en verksamhet. Dock går det inte att göra avdrag hur som helst. Det finns nämligen ett undantag från grundregeln som innebär ett företag inte får avdrag för inköp av inventarier som inte anses sjunka i värde. Inventarier som inte anses sjunka i värde kan exempelvis vara exklusiva konstverk.

Det finns två varianter av skattemässig avskrivning av inventarier.

  • Inventarier med direktavskrivning.
  • Inventarier med räkenskapsenlig avskrivning.

När inventarierna har ett mindre värde och en uppskattat livslängd på tre år så är skatteavdrag berättigat samma år som inköp görs. Med räkenskapsenlig avskrivning avses att avdraget vid beskattning motsvarar avskrivningen i räkenskaperna. Vanligt är att göra full avskrivning på fem år, vilket innebär en avskrivning med 20 procent per år. Som företagare måste man dock alltid ha i åtanke att man ska kunna redogöra för anskaffningskostnad och anskaffningsår för inventarier som fortfarande används i verksamheten och som inte tillkom före de fyra senaste räkenskapsåren.

Tjänstebil och tjänsteresa

Det är möjligt att få avdrag för tjänsteresor. Den som utför uppdrag i verksamheten på olika platser får göra löpande avdrag för alla kostnader i samband bilen, under förutsättning att bilen ägs av företaget. Den som kör privat bil i verksamheten får göra avdrag med 18,50 per mil men inga övriga löpande kostnader. När en bil inte används helt och hållet i verksamheten är det viktigt att föra en noggrann körjournal.

Snabbt sammanfattat ser det ut såhär:

  • Om företaget köper en vanlig personbil är momsen inte avdragsgill.
  • Köper företaget en skåpbil med separat förarhytt och luftspalt mellan förarhytt och lastskåpet är momsen avdragsgill.
  • Om ett företag hyr eller leasar antingen en personbil eller lätt lastbil är det möjligt att dra av halva momsen om fordonet körs minst 1000 mil om året i tjänst.

Trängselskatt

Utgifter för trängselskatt som uppstår vid utförande av uppdrag får dras av. Enklast är att företaget anmäler sig för betalning via autogiro hos Transportstyrelsen. Det är viktigt att trängselskatten alltid betalas av den som bilen är registrerad på, så om exempelvis ditt aktiebolag ska stå för trängselskatten måste bolaget stå på bilen.

Friskvård

Om man är arbetsgivare och betalar exempelvis gymkort för sina anställda så är det avdragsgillt, under förutsättning att kostnaderna för gymkort inte är orimligt dyrt. Ägaren i ett aktiebolag räknas själv som anställd och kan därför få friskvård betalt av företaget. Den som däremot står som ägare för enskild firma är inte berättigad avdraget. Dock får man göra avdrag för den enskilda firmans anställda.

Leave a comment