Skip links

Hur stor del av BNP består av skatter?

Om du vill veta vilka skatter vårt svenska skattetryck består av och hur de är fördelade ska du läsa vidare, för nu ska vi på Taxclimate.com nämligen titta närmare på hur stor del av BNP våra olika skatter utgör.

Inkomstskatt och vinstskatter

Om man slår ihop de svenska inkomstskatterna med vinstskatterna som drabbar oss arma svenskar får vi den enskilt största skatteposten, trots att bolagskatten och inkomstskatterna i Sverige har minskat under de senaste åren. År 2011 utgjorde dessa skatter 15.7 % av BNP. Förvisso har dessa skatter inte varit så låga sedan början av 60-talet, och som värst var det 1988 då de låg på 22.8 % av BNP.

Arbetsgivaravgifter

Den näst största skatteposten är arbetsgivaravgiften som ”bara” drabbar företag som har anställd personal. 2011 utgjorde arbetsgivaravgifterna 14.5 % av BNP, vilket nästan är lika mycket som inkomstskatten och vinstskatten tillsammans. Det är därför inte svårt att förstå att många företagare drar sig för att anställa ny personal. Sedan slutet av 70-talet har arbetsgivaravgiften varit ungefär lika hög till skillnad från i mitten av 60-talet då den bara var på 4 %.

Momsen

Den tredje största skatteposten är momsen som år 2011 utgjorde 9.4 % av BNP, och som nu nästan ligger på sin högsta nivå någonsin. Vi på Taxclimate.com förmodar att denna skattepost har sjunkit något eftersom restaurangmomsen sänktes till mer än hälften efter 2011.

Skatt på egendom

Sedan förmögenhetskatten försvann 2007 är skatten på egendom den lägsta på nästan 30 år. Den var bara på 1.1 % 2011.

Övriga skatter

Övriga skatter, till exempel punktskatter på alkohol, fordon, lotterier, tobak och energi samt tullar utgör 3,6 % av BNP.

Så är alltså skatterna som bidrar till vårt höga skattetryck fördelade.

Leave a comment