Skip links

Var går skattepengarna?

Om du betalar skatt kanske du vill veta var skattepengarna hamnar någonstans, vilket vi på Taxclimate.com tycker är en självklarhet. Man vill ju inte skatta och skatta utan att veta hur pengarna används, eller har vi fel? Därför presenterar vi nu denna tabell (avser 2012):

Här hamnar dina skattepengarProcent av  skatteintäkterna
Socialt skydd41 %
Allmän offentlig förvaltning14 %
Hälso- & sjukvård13 %
Utbildning13 %
Infrastruktur, byggande, arbetsmarknad etc9 %
Polis, brandkår & rättsväsende3 %
Försvar3 %
Övriga utgifter4 %

Källa: http://ec.europa.eu/eurostat

Socialt skydd – den absolut största utgiften

Idag går 41 % av alla skattepengar till det sociala skyddet som består av pensioner, barnbidrag, sjukförsäkringar, bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, ersättningar för funktionshinder, stöd till efterlevande och ekonomiskt bistånd till folk som inte kan försörja sig. Flera av dessa poster är så kallade transfereringar, alltså utbetalningar som inte kräver någon motprestation. I praktiken innebär det här att de som tjänar hyfsat med pengar betalar för de som inte har tillräckligt för att klara sig.

I slutet av 1950-talet gick bara 10 % av skattepengarna till vårt sociala skydd så under de senaste 50 åren har denna utgiftspost alltså ökat markant. Den stora ökningen av utgifterna för det sociala skyddet har även påverkat vårt skattetryck rejält.

Den offentliga förvaltningen kostar näst mest

Sveriges allmänna offentliga förvaltning ökade rejält fram till 1997 (18 % av skatten) men har idag hamnat på 14 %. Den offentliga förvaltningen inkluderar ekonomiskt bistånd till utsatta länder, utrikesförvaltning, forskning & utveckling, ekonomi- & skatteförvaltning samt verkställande & lagstiftande organ.

Utbildning & sjukvård – på samma nivå som EU-snittet

Utbildning & sjukvård tar tillsammans 26 % av skatteintäkterna vilket är på samma nivå som det genomsnittliga EU-landet har. Vi satsar alltså inte mer pengar på det här än vad många EU-länder gör, något som många tror. Det är snarare det sociala skyddet som har bidragit till att Sverige har ett så pass högt skattetryck.

Försvaret har fått lida

Försvaret har aldrig varit någon jättestor utgiftspost i Sverige under efterkrigstiden. Den låg länge runt 4 % men tar idag inte mer än 3 % av våra skattepengar, men med tanke på det utrikespolitiska läget i vår närhet (till exempel kränkningar av svenskt luftrum och farvatten och kriget i Ukraina) är det inte omöjligt att försvaret kommer knipa mer av våra skattepengar i framtiden.

Leave a comment